El mètode INEVAL és una síntesi de la manera com l'Índia, el Japó i Europa enfoquen la vida. Destacarem tres apartats:

  1. Els conceptes i els valors humans magistralment desenvolupats a l'Índia durant segles, incorporats a totes les principals religions i escoles filosòfiques, resulten de gran utilitat per a la vida i els negocis, especialment quan s'apliquen de la forma que suggereix INEVAL. Cal que vagin acompanyats per tècniques d'auto-recerca i així ho fem.

  2. Les escoles japoneses que estudien el comportament humà com una conseqüència de l'arquitectura del cos han desenvolupat una classificació robusta i elaborada de tipus humans que no té parió al món. INEVAL l'ha simplificada per a la seva utilització a les empreses. El Japó comparteix amb altres països d'Àsia la cultura del "ki", "chi" o "prana", el que a Catalunya rep el nom d'esma o alè de vida; sensibilitzar-nos a la vida no fa cap mal, ans al contrari, i INEVAL mostra com fer-ho i com gaudir-ne els beneficis.

  3. La forma de l'ensenyament socràtica, la Majèutica, és possiblement la contribució més importants d'Europa a la llibertat mental individual i dóna lloc a una profunditat d'aprenentatge sense precedents. En general s'accepta que és en aquest continent on la recerca científica, el pragmatisme i la racionalitat són més generalitzats.

INEVAL fa la síntesi pràctica dels tres per arribar al propòsit de viure millor i treballar millor.