QUE ES INEVAL

Una fundació, obligatòriament sense ànim de lucre, per a la difusió dels valors humans. Formem persones i organitzacions en la nostra tècnica de lideratge natural profund. Som el suport logístic de la Plataforma País Conscient, que promou el canvi de paradigma cap a una societat centrada en les persones i no en els diners, buscant el bé comú i el benestar integral del poble.

Origen del curs INEVAL

Les empreses que van participar en el Premi Joan Casals a l’Empresa de Qualitat Humana, convocat per Pimec-Sefes i organitzat tècnicament per Ecoval, l’associació de la que ha nascut Ineval, van demanar mètodes i eines per a implementar la filosofia dels valors humans. Aquesta Fundació ha estat creada per respondre a aquella necessitat i el “Mètode Ineval” és fruit de les reflexions i l’experiència que se n’han derivat.

El Mètode INEVAL de Lideratge Natural Profund

A les persones ens costa de canviar, encara que sigui en benefici nostre. Aquest és el principal obstacle amb el que topen els mètodes de formació basats en el simple intercanvi de coneixements, encara que aquest estigui adornat amb multimèdia. El comportament de cada ésser humà es caracteritza per la seva manera peculiar de reaccionar davant els estímuls del seu veïnatge. Com és sabut, tal reacció neix a quatre nivells: conscient, subconscient, inconscient i supraconscient; no obstant, tot i que això és ben conegut, gairebé sempre hom intenta millorar el comportament de les persones a base de modificar o enriquir les informacions que tenen a la seva ment conscient, cosa que resulta eficaç només en situacions no crítiques o de baixa tensió. De manera singular, aquelles reaccions que més sovint es donen en el si d’un equip de treball quan apareix la possibilitat d’un conflicte, per lleuger que sigui, solen néixer del subconscient o de l’inconscient, segons la natura de l’estímul. En tots aquests casos, l’aprenentatge conscient resulta poc menys que inútil.

El Mètode INEVAL treballa, doncs, sobre els quatre nivells de la personalitat de l’ésser humà, proporcionant-li, a més, eines per tal que pugui prosseguir la tasca sobre si mateix un cop acabat el curs i així anar en la direcció que més li interessa a ell i també als qui l’envolten: la de l’equilibri, la racionalitat, la tranquil·litat i l’eficàcia.

En efecte, el curs combina els següents elements docents:

 • Informacions especialment útils per a alimentar el conscient. INEVAL tria amb molta cura que cada concepte sigui entenedor, i només s’ensenya allò que és imprescindible, evitant la saturació dels oients.

 • Exercicis mentals que ajuden a desactivar circuits subconscients que poden ser l’origen de decisions errònies o comportaments agressius.

 • Exercicis físics que desbloquegen atzucacs inconscients i alliberen de l'estrès. Els exercicis són personalitzats en funció de la problemàtica específica de cada alumne.

 • Jocs i activitats grupals que eduquen correctament el supraconscient, el qual, amb el temps, aconsegueix superar algunes de les reaccions més perjudicials i recalcitrants nascudes del subconscient.

Aquest curs INEVAL resulta estimulant per als participants, que aviat descobreixen que són unes hores que els aporten descans i alegria.

Beneficis per a la persona

 • Millora del benestar individual
 • Reducció de l'estrès
 • Més capacitat de concentració
 • Més interès per la vida
 • Millora del treball en equip
 • Increment de la motivació genuïna per la feina
 • Més qualitat de la pròpia feina
 • Comprensió dels mecanismes que regeixen la seva relació amb els altres
 • Predicció del comportament dels companys
 • Millora de les relacions familiars i socials
 • Més ordre en la pròpia vida

Beneficis per a l'empresa

 • Augment de la qualitat global i de la productivitat de l’empresa per la disminució dels errors humans.
 • Ambient favorable de l’empresa a l’hora de contractar col·laboradors valuosos i de conservar els propis.
 • Imatge empresarial que pot concitar el vot de compra dels consumidors si es dóna a conèixer el seu respecte pels valors humans.
 • Millora dels resultats econòmics de l’empresa com a conseqüència de tots els punts anteriors.

Suport oficial

 • La patronal Pimec-Sefes va fer seus els nostres plantejaments dels valors humans en convocar el Premi Joan Casals.
 • El Departament de Treball de la Generalitat ha concedit una subvenció al Fòrum de les Empreses de Qualitat, organitzador durant onze anys del Congrés de la Qualitat, enguany “Congrés dels Valors d’Empresa”, perquè organitzi cursos amb el Mètode Ineval.