Propòsit fundacional

INEVAL: Una Fundació per a la gent

Una Fundació per a la difusió dels valors humans. Formem persones i organitzacions en la nostra tècnica de lideratge natural profund. Som el suport logístic de diverses plataformes i entitats que promouen el canvi de paradigma cap a una societat centrada en les persones i no en els diners, buscant el bé comú i el benestar integral del poble.

Reunió d’experts monetaris a la seu d’Ineval

Estatuts

La fi fundacional és la difusió dels valors humans a la societat, especialment en entorns empresarials i de govern.

A tal fi fem actuacions concretes, com:

  • Estudiar la millor manera d’aplicar els valors humans a les empreses i organitzacions en general.
  • Desenvolupar eines didàctiques, cursos i mètodes per a la citada aplicació i difondre el seu ús, incloent aquells mètodes gimnàstics o similars que en reduir l’estrès afavoreixen les relacions humanes i el benestar personal.
  • Col·laborar en la creació d’un ambient favorable als valors humans en el món econòmic i social.
  • Estudiar l’economia social i els sistemes monetaris, fer-ne pedagogia, i desenvolupar i proposar nous mitjans de pagament i eines similars, complementaris o substitutius dels actuals, tals que siguin més coherents amb els valors humans.
  • Donar suport i col·laborar amb aquelles entitats els objectius de les quals siguin coincidents amb aquestes finalitats.

Aquesta Fundació entén per valors humans tots aquells comportaments, actituds i vivències que es poden classificar com a aspectes o combinacions de la veritat, la dretura, la pau interior, l’amor i l’harmonia. En el món econòmic aquests valors solen ser percebuts com transparència, honradesa, ètica, rigor, racionalitat, creativitat, solidaritat, equitat, pau social, sostenibilitat i ecologia.

Torna al MENU-MAPA