Patrons de la fundació

Aquesta fundació, com totes elles, no té accionistes ni propietaris de cap classe, ja que pertany a la societat per al servei de la qual es va crear. Per això no té cap ànim de lucre.
La seva administració la realitzen gratuïtament unes poques persones reunides en un consell anomenat Patronat. Actualment són les següents:

Continua a: FONTS D’INSPIRACIÓ

Torna al MAPA