Mètode Ineval de Transformació

Renunciem a explicar succintament la profunditat i l’abast del nostre mètode de transformació empresarial, fonamentat en la transformació personal de totes i cada una de les persones de l’organització, més un coneixement sobre sí mateix i sobre els altres que identifica i resol permanentment els conflictes i augmenta la cooperació.

El “Mètode Ineval”, creat per en Jordi Griera a l’estiu de 2000, és veritablement únic. La seva eficàcia ha estat provada en moltes empreses d’aquí i d’Itàlia, França, Estònia, Suïssa i l’Índia, amb un percentatge d’èxit del 100% pel que fa a les empreses i altíssim a nivell individual.

L’èxit es deu a que no utilitza en absolut la manipulació emocional característica dels mètodes habituals, que topen amb la realitat que les emocions són de curta durada i, per tant, els efectes de tals mètodes tenen data de caducitat.

El Mètode Ineval té efectes permanents sobre les persones i les organitzacions que l’apliquen, perquè retorna l’espontaneïtat original al cos i obre la ment a una nova visió de la vida, del món i de les persones.

Realitzem els tallers en els nostres locals, a empreses i a universitats.

Una persona que no hagi seguit el curs és molt difícil que pugui comunicar-ne la realitat, ja que no és possible imaginar-lo perquè és realment innovador. Per tenir informació de cara a contractar-lo recomanem veure la següent presentació abreujada de la versió Online del curs de lideratge, en castellà, realitzat per LIOC Studios, uns 20 min.

Jordi Griera
Jordi Griera

Deixeu-me aclarir que…

el nostre “Curs de Lideratge Natural” no és només per al o la líder de l’empresa, sinó per a tothom, ja que tothom ha de ser capaç de liderar la pròpia vida. Aquí comença la transformació. De vegades, durant o després del curs alguns treballadors s’animen a proposar la creació de nous departaments a dins de l’empresa i es postulen per a liderar-los. La tercera experiència recollida en el video adjunt mostra el cas d’una empresa que va aplicar el Mètode Ineval i (cinc anys més tard! ) relata com va ser de determinant en el seu desenvolupament, i encara ho és. L’entrevistat era un obscur consultor que avui ocupa un seient al consell d’administració.

Si aquestes informacions no us fossin suficients, ens brindem a explicar-vos el mètode personalment. Demaneu una reunió al (+34) 930.162.762

Podeu seguir a: CURSOS ONLINE

Torna al MAPA