Valors Humans

Els cinc valors fonamentals no els hem inventat nosaltres ni ningú, resideixen al cor de tot ésser humà i, possiblement, de tots els mamífers també.

Els trobem en llibres com els Vedas de l’hinduisme, l’Oracle de Atsuta (sintoisme), El Tao Te Ching (taoisme), El Dhammapada (budisme), l’Antic Testament (judaisme i cristianisme), el Llibre dels sikhs, el Nou Testament (cristianisme) i el Sagrat Alcorà (Islam). Probablement també en d’altres, però els anteriors són els que hem verificat.

Més recentment aquests cinc valors han estat ensenyats per Sathya Sai Baba (1926-2011). El seu mètode per ensenyar els valors humans a nens i joves és molt eficaç i ha estat adoptat per un gran nombre d’escoles en països de tots els continents.

Les aportacions originals de INEVAL als valors humans han estat:

  • La investigació de les causes biològiques i psicològiques que fan que la pràctica dels valors humans resulti difícil per a moltes persones.
  • La recerca de solucions per a aquests problemes.
  • Trobar una prova científica que demostri que aquests valors són els valors de referència per a qualsevol sistema de valors.
  • Construir un sistema de valors fiable i universalment aplicable.
  • Aplicar a la direcció de empreses els coneixements adquirits, creant un nou concepte de Lideratge Natural i les eines formatives per arribar-hi.
  • a l’estiu del 2000 a Jordi Griera va descobrir proves irrefutables per dos procediments independents, de les que es conclou que els valors humans fonamentals són cinc i només aquests cinc.
  • Aquest descobriment va venir acompanyat d’una altra innovació: Qualsevol valor que es puguin imaginar, diferents dels cinc valors humans bàsics esmentats, pot ser referit a una Combinació n d’ells, construint així un sistema de coordenades cartesianes de valors, de 5 eixos. Ho expliquem a continuació:

Per exemple, la justícia és una combinació de la veritat i l’acció correcta. Si no saps la veritat no pot haver justícia, i un cop la saps s’ha d’aplicar l’Acció Correcta, fer el que sigui necessari per fer justícia.

De la mateixa manera, la llibertat exigeix la No Violència i la Pau Interior. No es pot ser lliure si algú t’està violentant, però no pots tenir tampoc llibertat si et dominen les teves reaccions emocionals que altres persones exploten per controlar-te. I així successivament amb tots els valors.

El gran avantatge del Sistema Coordinat de Valors Humans de INEVAL és que és absolut, independent de la cultura, les tradicions, costums i religió. Això el fa especialment útil per a fins empresarials i de govern, ja que és possible analitzar un tema determinat des de cinc aspectes coneguts, per obtenir resultats coherents i exhaustius.

Les nostres tècniques de lideratge són una aplicació natural d’aquesta nova comprensió de la psique humana, que està explicada amb tot detall en el llibre de Jordi Griera “Llança’t als Valors Humans”

Continua a: LLIBRES

Torna al MAPA